/ יוכבד סגל לפי תלמוד ירושלמי , פאה פ"א , ה"א קידושין ל"א ע"א דברים רבה פ"א ה"א בזמן שבית-המקדש בירושלים היה עוד קים , היו לכהן הגדול בגדים נהדרים ... ועל חזהו היה בגד מיחד שנקרא חשן , בו היו קבועות ארבע שורות של אבנים יקרות , לכל אחד משנים-עשר שבטי ישראל אבן יקרה מיחדת . והנה קרה שאבדה אבן יקרה מבגדי הכהן הגדול . והיא , אבנו של שבט בנימין , ששמה "ישפה . " לקחו חכמי ישראל הרבה מטבעות זהב והלכו לקנות אבן יקרה אחרת במקומה . בהרבה מקומות שאלו : -מי יודע , איפה אפשר לקנות אבן יקרה , גדולה ויפה כמו זאת שאנו צריכים בשביל בגדי הכהן הגדול ? ולא ידעו האנשים . אך לבסוף פגשו באיש שאמר להם : -בעיר אשקלון גר איש עשיר מאד ושמו דמא בן נתינה , ולו אבנים יקרות ומרגליות , היפות ביותר בכל הארץ . הלכו החכמים לעיר אשקלון אל ביתו של דמא בן נתינה ודפקו על הדלת . יצא דמא ואמר להם : -שלום עליכם , חכמי ישראל ! מה רצונכם אצלי ? ענו לו החכמים : -שמענו , שיש לך אבנים יקרות יפות ואנו רוצים לקנות אצלך .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית