/ זאב אבי למד אותי לשחות . רחוק , רחוק עד צואר עמק , נכנס אתי ויעמד . לא פחדתי - אבי גבור . קצת רעדתי , מ ... קר . אבא , בוא ! - אמרתי לו . - לא פה , שם , על שפת הים למד אותי לשחות . הוא צחק : " אך ורק בים אפשר ללמד . " מה לעשות - שכבתי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית