כן או לא ? סמנו כמו בדגמה . מה מתאים ? כתבו מתחת לכל ציור . חיל מחק חלה ק רַ חת מה חלק ? מה לא חלק ? כתבו מתחת לציור . כתבו את המלים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית