ש ש ש איפה שומעים ש ? צבעו כמו בדגמה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית