ל ל ל איפה שומעים ל ? צבעו כמו בדגמה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית