א א א איפה שומעים א ? צבעו כמו בדגמה . מה מתחיל ב-א ? כתבו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית