ב ב צבעו רַ ק ב . קראו בקול . ב ב בם בם ב בם  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית