ר ר ר צבעו רַ ק ר . מה מתחיל ב-ר ? כתבו כמו בדגמה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית