מ מ ם צבעו רַ ק מ . מה מתחיל ב-מ ? כתבו כמו בדגמה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית