צבעו רַ ק ת . מה מתחיל ב-ת ? כתבו כמו בדגמה . ת מה נגמר ב-ת ? כתבו כמו בדגמה . ת קראו בקול .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית