מודה אני לפניך מלך חי וקים . שהחזרת בי נשמתי בחמלה . רבה אמונתך : מתוך ברכות השחר  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית