מודה אני לפניך ( ברכה ) 4 מודה אני לפניך ( שיר ) 4 תודה ( שיר ) 5 תמר ת , ת , ת 8 מ , מ , ם 12 מתחילים לקרוא ( שיר ) 16 ר , ר , ר 18 שדה על גב חמור ( סיפור ) 22 ברק ב , ב 24 ק , ק , ק 26 ה"א בסוף מילה 30 המילית לא 32 מה קרה ביום שרב ? ( שיר ) 34 אבא א , א , א , א 36 הקיפוד ( שיר ) 40 אילה י , י 44 ל , ל , ל 46 החתול הספורטאי ( שיר ) 50 מי נופל תמיד על רגליו ? ( קטע מידע ) 52 שחר ש , ש , ש 54 ח , ח , ח , ח 58 המיליות של , כן 60 המילית את 63 אבי לימד אותי לשחות ( שיר ) 64 כיבוד אב ( סיפור ) 66 מה עושה הפרפר כשמבהילים אותו ? ( קטע מידע ) 72 נדב נ , נ , ן 74 ד , ד , ד 76  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית