לחינוך הממלכתי-דתי 1 לי o . ד . שבפ o כ . ל oo טד . s קקק הספר במהדורה מקוונת 2522 8 . 5 . 2013 המרכז לטכנולוגיה חינוכית  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית