הוראות למשחק : גוזרים את כרטיסי המשחק בעמודים . 141-139 מניחים אותם הפוכים על השלחן . מכינים חילי משחק וקביה . נותנים חיל לכל משתתף ומשתתפת . מטילים את הקביה לפי התור , ומתקדמים במסלול לפי מספר הנקדות בקביה . כשנעצרים על רבוע צבעוני , מרימים כרטיס ועושים מה שכתוב בו . הראשון או הראשונה שמגיעים לשלט " חפשה נעימה" מנצחים . בניתם ארמון מחול וקשטתם בצדפים . כל הכבוד ! התקדמו שני צעדים . דרכתם בטעות על ארמון חול . חבל ... לכו צעד לאחור . שתפתם ילדים במשחק שלכם . יפי ! התקדמו שלושה צעדים . ילדים זרים בקשו מכם כף ודלי ולא השאלתם להם . לא יפה ... עמדו במקום תור אחד .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית