עפרה בן-עמי מושית השבע הוא השם המדעי של חפושית קטנה . יש לה גוף כדורי ושני זוגות כנפים עדינות בצבע אדם . על כל זוג כנפים יש לה ארבע נקדות שחרות , אבל כשהכנפים נסגרות רואים רק שבע נקדות . מושית השבע מופיעה באביב בגנים , במטעים ובשדות . היא עוזרת לאדם כי היא אוכלת את כנימות העלים . הכנימות הן חרקים קטנטנים , שפוגעים בצמחים . אנשים שמחו שהחפושית הזאת באה לעזר להם בכל אביב , ונתנו לה שם חבה - פרת משה רבנו . החפושית קבלה את השם המדעי שלה רק אחרי שהיה לה שם חבה : מושית מזכיר את משה משם החבה , שבע מצין את מספר הנקדות שרואים על הכנפים שלה . גם בארצות אחרות יש לה שני שמות : שם מדעי ושם חבה מצחיק .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית