ע' הלל הציטוט מתוך השיר "לקרא ולכתב" מתוך הספר אותי לראות אף אחד לא יכול , מסדה , 1967  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית