מרים ילן-שטקליס רוח , רוח ! רוח , רוח ! למה לא תשכב לנוח ? מן הבקר תשתולל ! והנה כבר בא הליל ... מלאכים כבר מכניסים לשמים פנסים , מדליקים נרות בלאט , אין שומעים אותם כמעט ! ואתה ! הולך בטל , ושורק ומילל , וכופף את הורדים , ומציק לילדים . כל הגן רוצה לישן - גם הברוש , הקיקיון . צר מאוד על הפרחים , הם כלם נאנחים ... רוח , רוח ! רוח , רוח ! למה לא תשכב לנוח ? מתוך הספר רח נתתי לנ רית , הוצאת כנרת , זמורה ביתן , דביר , , 2005 איור : דוד פולונסקי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית