מרים ילן-שטקליס הציטוט מתוך הספור "איך באים השירים אל לב האדם" מתוך הספר חלומי , דביר , 1968  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית