חיים נחמן ביאליק החמה מראש האילנות נסתלקה - בואו ונצא לקראת שבת המלכה . הנה היא יורדת הקדושה , הברוכה ועמה מלאכים צבא שלום ומנוחה . בואי בואי המלכה ! בואי בואי המלכה ! שלום עליכם , מלאכי השלום . מתוך הספר שירים זמונות לילדים , הוצאת דביר , 1997  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית