דתיה בן דור אנחנו עולים אליך , ירושלים , ירושלים הבנויה . אנחנו עולים אליך לראות השלום לך , קריה יפהפיה . אולי בעיר דוד נפגש את דוד המלך נשיר אתו בשני קולות את שיר המעלות . נשים לו כתר על הראש וגם נושיט לו פרח ולפניו נצאה בתפים ובמחולות . אנחנו עולים אליך , ירושלים , ירושלים הבנויה . אנחנו עולים אליך לראות השלום לך , קריה יפהפיה . אולי נפגש ברחוב השוק את שלמה המלך נקנה לו רמונים מלוא הסל וכד של דבש .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית