לוין קפניס סלינו על כתפינו ראשינו עטורים מקצות הארץ באנו הבאנו בכורים מיהודה ומשומרון מן העמק והגליל פנו דרך לנו בכורים אתנו הך בתף והך בחליל ! בית ראשון מהשיר מתוך הספר חלונות א , 1993 איור : אורה שוורץ  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית