נחמה ניר-יניב שמעון בר-יוחאי לא רק חכם היה , לא רק גדול בתורה היה , כי אם אמיץ וגבור היה . פעם שמע שהרומאים הרשעים השליטים בארץ ישראל אסרו על למוד התורה . הרומאים היו עוברים בכל כפר ובכל עיר ומצוים על המורים להפסיק ללמד את תלמידיהם תורה . לא שמע רבי שמעון בר-יוחאי האמיץ בקול הרומאים . ידע , כי למוד תורה חשוב הוא יותר מפקדת הרומאים . שמעו הרומאים , כי רבי שמעון בר-יוחאי ממשיך ללמד את תלמידיו , כעסו עליו כעס רב ובאו לאסר אותו . גדוד שלם שלחו לאסרו . באו תלמידיו של רבי שמעון ואמרו לו : " רבי , ברח ! הרומאים באים לאסרך " . שמע רבי שמעון בר-יוחאי בקול תלמידיו , לקח את בנו אלעזר , נפרד מתלמידיו האהובים בצער רב וברח להרים . עלו הרים וירדו בקעות , והרומאים רודפים אחריהם . מצאו מערה , והסתתרו בתוכה . חפש הרומאים את שמעון בר-יוחאי ואת בנו אלעזר , ולא מצאו אותם . ורבי שמעון בר-יוחאי ובנו אלעזר חיו במערה שתים-עשרה שנה . ואיך אכלו ? ואיך שתו ? לפתע צמח לפתחה של המערה עץ חרוב , וכך היו להם חרובים לאכל . לפתע פרץ לפתחה של המערה מעין מים זכים , וכך היו להם מים לשתות . וכיצד שמרו על בגדיהם ? היו מתפשטי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית