לאה נאור בואו נעשה שלום קטן אני אתך , אתה אתי , בואו נעשה שלום קטן שלום קטן אמתי לא שלום עולמי . תראו , אני עושה שלום קטן עם עצמי . אני לא אכעס בכלל אם אוכל . אני לא ארגיז אף אחד במיחד . אני אותר ואתה תותר פחות או יותר . בואו נעשה שלום קטן לא נצעק , לא נריב פשוט נשב ביחד , נדבר או נקשיב . אולי זה לא שלום כל כך גדול הוא פשוט ורגיל שלום צריך גם איכשהו להתחיל ... מתוך הספר קר סלה , הוצאת מסדה-פרס , 1978  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית