נפתלי הרץ אימבר כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומיה , ולפאתי מזרח , קדימה , עין לציון צופיה , עוד לא אבדה תקותנו , התקוה בת שנות אלפים , להיות עם חפשי בארצנו , ארץ ציון וירושלים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית