" , "טדי מחנה 1943 , 410 אם איש חדש אלינו בא הוא מתפלא תמיד נורא : איך זה אשכב פה בבץ ורפש , תפוחי אדמה פה געל נפש . איך זה אחיה פה , מר לי מר ! פה הרצפה היא מחמר . ואיך אישן על אדמה הכל פה בץ וזהמה . ורעש פה ומהומה אוי ואבוי , מאין בא המון זבובים כזה ? מה יש ? מי זה עקץ אותי ? פשפש ? טרזינשטדט נמאסה עלי הנשוב הביתה ? מי יודע מתי ? מתוך הספר אין ר רים ה : צי רים ושירים של ילדי גטו טרזינשטדט , , 1944-1942 הוצאת מורשת , בית עדות על שם מרדכי אנילביץ' וספרית פועלים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית