דתיה בן דור איך יודעים שבא אביב ? מסתכלים סביב סביב ואם רואים שאין עוד בץ בשבילים ואם רואים שנעלמו המעילים ואם פרג וגם חרצית לכבוד החג קשטו ארצי אז יודעים ( אז יודעים ) שבא אביב ( שבא אביב ) אז יודעים שבא אביב . איך יודעים שבא אביב ? מסתכלים סביב סביב ואם רואים המון ידים חרוצות נושאות סלים כבדים עם יין ומצות ואם שרים "שמחה רבה- אביב הגיע , פסח בא" אז יודעים ( אז יודעים ) שבא אביב ( שבא אביב ) אז יודעים שבא אביב .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית