לאה גולדברג סכה בנינו על הגג גדולה ומרוחת , יפה הסכך הירקרק , נשב כלנו יחד ! פה הבנים והבנות , הכל יוכלו לנוח . על שלחננו מגדנות , אתרוג וגם תפוח . גם סעדה ערכנו בה , כל ילד כאן שמח . " ברוך הבא , ברוך הבא " ! נגיד לכל אורח . מגדנות - ממתקים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית