יעקב סתר אלהים , השומע את כל העולם , זה אני פה קורא בשמך . עשה נא טובה ומסר לכלם שאני מבקש סליחה . סליחה מאמא וסליחה מאבא על כל צער ומכאוב . אני מבטיח שלהבא אהיה תמיד רק ילד טוב ! וסליחה אבקש מאחי אילן על המריבות ועל המכות . אני באמת מצטער על כלן ( אפלו שחלק היו מצדקות . ( ... סליחה מכל הפרחים שקטפתי ושיכלו עוד לפרח אצלי בגנה . סליחה מהנמלה הקטנה שמעכתי בדרך הביתה , בלי כונה . סליחה לכל מי שקראתי שמות ולכל מי שפעם הוצאתי לשון , סליחה אם משכתי לרות בצמות ( למרות שאני לא הייתי ראשון . ( ... סליחה אבקש מכלם מכלם במלה ישרה ופשוטה , ואתה , השומע את כל העולם , תסלח לכלם גם אתה . מתוך הספר תבת החלומות , ספרית פועלים , 1985  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית