שמואל בס הקיץ עבר , החם הגדול , שנה חדשה באה לכל . רוחות מנשבות , נודדות צפרים , הולכים ובאים הימים הקרים . הביטו וראו , קטנתי אתמול , הקיץ עבר - ואני כבר גדול . שנה חדשה התחילה היום . היי נא טובה ובואך לשלום ! מתוך הספר איזה חג לי , הוצאת מסדה , 1984 איזו עונה הסתימה לפי השיר ? הקיפו את הציור המתאים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית