מהדורה מעודכנת קוראים , כותבים , יוצרים ומשוחחים קוראיםעםקסם שיך ל כתה בית ספר המהדורה המעודכנת של קוראים עם קסם מבוססת על המהדורה המקורית בתוספת יצירות ספרות וטקסטים נוספים בהתאם להנחיות החדשות של משרד החינוך ) נובמבר . ) 2011 ניהול תחום שפות : ד"ר נעמי גורבט ניהול התכנית : נירה לוין , חיה יצחקי עפרה בן עמי ) במהדורה המקורית ( פיתוח וכתיבה : נירה לוין עפרה בן עמי ) במהדורה המקורית ( ייעוץ אקדמי : פרופ' עלית אולשטיין ייעוץ דידקטי : מירה אואן קריאה והערות : אודי גביזון עריכה : חיה יצחקי עריכת מגדר : שרה אופק הפקה : גלי פרנק עיצוב : שרית יוקר  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית