( אחרי עמוד ( 85 קראו בקול . ( דיוק בקריאת צלילים . 2 נק' לכל צליל ) ש ד נ ח ב ב ד ת ח ל ש מ ק ן מה שומעים במילה ? הקיפו . ( מודעות פונולוגית . 1 נק' לכל בחירה נכונה ) מה שומעים בסוף המילה ? הקיפו . ( מודעות פונולוגית . 1 נק' לכל בחירה נכונה ) השלימו את המילים . ( שליטה בעיצורים . 2 נק' לכל אות נכונה )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית