( אחרי עמוד ( 45 קראו בקול . ( דיוק בקריאת צלילים . 2 נק' לכל צליל ) מ תה ר ב ת ר ם א ק א ל לה י ק מה שומעים בתחילת המילה ? הקיפו . ( מודעות פונולוגית . 1 נק' לכל בחירה נכונה ) מה שומעים בסוף המילה ? הקיפו . ( מודעות פונולוגית . 1 נק' לכל בחירה נכונה ) קראו את המילים . ( דיוק בקריאת מילים . 3 נק' לכל קריאה נכונה )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית