שימו לב : הכותרות ברקע צבעוני הן הנחיות המסבירות פעילות בחוברת , האחרות הן הצעות להרחבה . בעמ' 20-6 יוצאים מן המילה תמר , מפרקים אותה לצליליה , ומרכיבים מילים חדשות מצלילים אלה . הקניית הצלילים ת , ת / ת . 1 תמר , ת , הקניה - כתבו את המילה תמר על הלוח , וקראו בקול . הצביעו על האיור של תמר בחוברת , והסבירו שתמר תלווה את הקריאה בהמשך החוברת . . 2 פירוק לצלילים - הסבירו שתמר היא מילה . הפרידו את המילה לצלילים , וקראו כל צליל בהדגשה ת-מ-ר . הסבירו תוך הצבעה : היכן מתחילה המילה והיכן היא נגמרת . . 3 ת , ת , ת - קראו בקול ובהדגשה . הסבירו לתלמידים שהצליל ת מורכב מהאות ת ( הדגישו את שמה ) וסימן ניקוד . הציגו את שם האות ואת שם הסימן . אמרו שבעברית הוגים ת ת באותו האופן . כאשר אין סימן ניקוד  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית