את עיקר השיחה במליאה או בקבוצה כדאי לייחד לנקודות מפתח בטקסט : הופעתו של החתול ביום גשם . הפנו את תשומת לבם של הילדים לאיור בעמוד הראשון , שבו נראים הילדים יושבים משמימים מול החלון ביום גשם . הקריאו את ארבע השורות הראשונות של הסיפור - " גשם ירד / היה קר ורטוב . / ישבנו בבית . / הבטנו . "לרחוב שאלו מי הם אלה האומרים " , "ישבנו " הבטנו" ( יכול להיות אחד משני הילדים ) בקשו מהילדים לקרוא את העמוד השני – " ישבתי עם טלי . / היה נורא קר" והלאה עד סוף העמוד . מי הוא המדבר ? איך יודעים ? שוחחו על המשמעות של " יום . "גשם מה עושים ביום כזה ? ( משחקים בבית , משתעממים , חולמים בהקיץ ( ... הפנו את הילדים לשורות בעמוד השלישי - שבהן חוזרת מילה אחת - סתם - ארבע פעמים , במדורג וללא פיסוק . נסו יחד לשער מה פשר הארגון הזה של הטקסט ( ממקד את תשומת הלב של הקורא במילה הבודדת , הריקה , ויוצר תחושה של זמן חולף ללא תוכן . ( שאלו על השם " חתול תעלול" - איך הילדים בסיפור ידעו שכך הוא נקרא ברגע שנפתחה הדלת ? מה גרם להם להשתמש במילים האלה כשראו אותו ? ( הכניסה הדרמטית , המפתיעה , פריטי הלבוש והאביזרים הלא-שגרתיים ש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית