דוגמאות לפעילויות בתחום האורייני כמעט בכל ספר אפשר לזהות נושא לשוני חוץ-סיפורי בולט , כמו חזרות רבות , פעלים רק בגוף מסוים , או שימוש רב במילות יחס . אחרי קריאת הסיפור , ובלי לפגום בהנאה ממנו , אפשר לשחק בכיתה במשחק המתבסס על הנושא הלשוני בספר . ( למשל - הצגת משמעות מילות היחס בפנטומימה , באמצעות קלפי משימה שעל כל אחד מהם הוראת פעולה בעזרת מילת יחס מהסיפור . ( אחרי קריאת רוני ונומי והדוב יעקב ( מאיר שלו ) אפשר להראות את היצירתיות המופלגת של הסופר ביצירת מילים חדשות , כמו "נומי סופלת , "חלב "הזבוב , "זובב ולהשתעשע ביצירת מילים חדשות הקשורות להווי של הכיתה , לכללי התנהגות בכיתה , לסדר היום . 'וכו אפשר להתייחס בכיתה לשדה הסמנטי שבו נטוע הסיפור , למשל סיפור על הפלגה בים , סיפור על הרפתקה ביער , אפשר " לדוג" בהאזנה חוזרת , את המילים הקשורות לנושא , להוסיף להן חדשות , ולהשתמש בהן למשחק זיכרון או לוטו . הצעות לפעילויות בתחום הרגשי-התנהגותי , ובתחום הערכי-מוסרי במהלך הסיפור , בסוף פרק או בסוף הסיפור כדאי להעלות לשיחה נושאים הנוגעים לחייהם , להתנהגותם ולאופיים של הגיבורים ולסיטואציות משפחתיות-ח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית