לאחר שרכשו הילדים את הקריאה , ולאחר שהתמודדו עם קריאה של טקסטים קצרים , אפשר להפנות אותם לקריאה של ספרים המותאמים להם . מכיוון שבכיתה א עסקינן , ההחלטה על הפניית התלמידים לספרי הקריאה צריכה להתקבל בהתאמה להישגיהם של הילדים בקריאה , וגם בהתאמה לרלוונטיות התמטית של הספרים ; לא כדאי להמתין עד שכל הילדים יוכלו לקרוא בעצמם את הספרים ; יתרונותיה של הקראת הספרים – חלקם או כולם - על ידי המורה אינם פחותים מיתרונות הקריאה העצמית , ובשלב זה של רכישת הקריאה נראה שהם רבים יותר . כדאי לזכור כי מטרתה של קריאת הספרים היא ראשית לכול הנאתם של הילדים וקירובם לספרות טובה ; לפיכך כדאי להימנע ממשימות ומטלות דידקטיות , שימאיסו את הקריאה על הילדים . אם אגב קריאה או האזנה הילדים מתוודעים לספרים קנוניים , בעלי ערך , שיהוו תשתית למכנה התרבותי המשותף להם ולבני גילם , ואם הם נחשפים לאיורים איכותיים ומעשירים את כישוריהם בהבנת יצירות ספרות - אנחנו את לחמנו הרווחנו . כדי שלקריאת הספרים יהיה ערך מוסף על ההנאה ( וכאמור , זו המטרה החשובה מכול , ( להלן כמה הצעות לפעילויות עם ספרים . בהמשך נציג בקצרה כמה ספרים שבחרנו מתוך...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית