א . צליל באיורים - התלמידים ימצאו בכרטיסיות המצוירות מילה , שיש בה הצליל המבוקש : מילה שפותחת בצליל שנלמד , מילה שהצליל הנלמד נמצא בתוכה , או מילה שהצליל הנלמד נמצא בסופה . התלמידים יהגו את המילה , יפרקו את צליליה , וידגישו את הצליל שנלמד . ב . רביעיות - התלמידים ( או המורה ) יבנו רביעיות של הכרטיסיות המצוירות , ורק בתמונה אחת יהיה הצליל המבוקש . יש לזהות את הצליל הזה . תיאור הכרטיסיות המצוירות ראו בעמ' . 14 ג . משחקים בזוגות - כל תלמיד או תלמידה מוצאים זוג של כרטיסיות , שיש להן צליל משותף , ובני הזוג צריכים לגלות את הצליל המשותף . ד . בניית סיפור - תלמידים בוחרים 4 כרטיסיות , ובונים סיפור קצר שהמילים מהכרטיסיות משתלבות בו . ה . בכרטיסייה שלי יש - ... תלמידים בקבוצה בוחרים כרטיסייה אחת , מסתירים אותה , ומתארים מה יש בה . " זה ... ( חיה , כלי , " ( " התכונות הן ... ( גודל , צבע , חלקים " ( " והתפקיד הוא ... ( זה עף , זה גוזר , אוכלים אותו . " ( התלמידים בקבוצה צריכים לנחש מה יש בכרטיסייה . ו . מיון לפי קריטריונים - תלמידים ימיינו את הכרטיסיות לפי סוגים : מה שצומח , מה שאוכלים , כלים , ח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית