במהלך הקניית אות או בסיכום ההקניה ניתן לשחק באופנים שונים באביזרים שבערכה . . 1 צליל - בחרו את האות ואת סימני הניקוד שנלמדו . צרפו אותם זה לזה , והכיתה תקרא בקול את הצירוף . . 2 מילים שלמות - לאחר שנלמדו מילים שלמות , אפשר להרכיב אותן באמצעות אותיות הא"ב וסרגל התנועות . לשם כך בחרו את האות ואת סימני הניקוד שנלמדו . אפשר גם לבקש מן התלמידים לבנות את הצלילים ולצרפם למילה , ובהמשך - הכיתה תקרא בקול את המילה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית