א . חידות שהרמז לפתרונן הוא הצליל הפותח או הצליל הסוגר ( למשל : " אני חי בים , ושמי מתחיל בצליל . ( "ד אפשר שהחידות יתבססו על האיורים בחוברות . ב . צלילים בשמות הילדים - כתבו על הלוח צליל , וקראו בשמות הילדים בכיתה . הילדים מתארגנים בקבוצות שהצליל הזה נמצא ( או לא נמצא ) בשמם . ג . ציור - התלמידים יבחרו בחוברת מילה הפותחת בצליל שנלמד ( אפשר מתוך האיורים , ( ויציירו אותו . ד . גוף - אפשר לבנות את צורת האות שנלמדה באמצעות הגוף האנושי , או לצרף כמה תלמידים שיבנו בגופם את צורת האות . ה . מילים בעולם - בקשו מהתלמידים לחפש בכיתה , בבית-הספר , בבית - מילים המכילות את הצליל שנלמד . בשלבים הראשונים כדאי להימנע מהצגה של צלילים , העלולים לגרום לשגיאות כתיב ( א / ה / ע , ט / ת , כ / ח , ב / ו . ( לאחר מכן בהמשך ההקניה יש להפנות את תשומת לב הילדים , שיש בעברית צלילים שנשמעים אותו דבר אך נכתבים אחרת , ויש להדגים זאת . ו . שם האות - הקפידו להדגיש את שם האות בנוסף לביטוי הצלילי שלה . על הילדים להכיר את כל שמות האותיות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית