ההצעות לפעילויות מדגימות איך להשתמש באיורים , בטקסטים ובפעילויות שבחוברת כמנוף לעשייה רחבה ועשירה בכיתה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית