ההערכה היא תהליך אטי של איסוף מידע עובדתי על התנהגויות של פענוח ושל התנהגויות אורייניות במטרה לפתח פרופיל קורא / ת שיתאר ויפרש התנהגויות אלה . ההערכה משמשת בסיס לתכנון המשך ההוראה-למידה ולהשוואה של ההישגים בפועל להישגים נורמטיביים מצופים . תהליך זה מונחה על-ידי שתי שאלות שעל המורה לברר : " מה הילד / ה יודע / ת , " ? ובעקבות כך : " מה צריך ללמד אותו / ה . " ? תשובות לשאלות אלה יתקבלו רק תוך הידוד ( אינטראקציה ) בין המורה לילדים כחלק מתהליך ההוראה היום-יומי וכחלק מהנעשה בכיתה . הערכה כזאת תתרחש באמצעות פעילויות שהן משמעותיות לחיי הילד / ה בכיתה . ההערכה לא תהיה חד-פעמית או בסוף פרק זמן נתון , אלא מתמשכת ומשולבת בהוראה . איסוף המידע השיטתי יכול להיעשות במגוון כלים , כגון : תצפית , מבדק ( בסוף כל חוברת , ( מבדקים חיצוניים של הערכת הקריאה , ניתוח תוצרים . אם משתמשים במבדקים חיצוניים , יש לשים לב להתאמה בין מטרות המבדק החיצוני והאמצעים שהוא משתמש בהם לבין היכרות התלמידים עם אמצעים אלה בנקודת הזמן הספציפית . למדריך למורה של החוברת הראשונה מצורפים שני מבדקים , דף ריכוז נתונים למבדק ראשון ודף ר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית