כידוע , התפתחות השפה הדבורה קודמת להתפתחות השפה הכתובה . בשפה הדבורה הילדים מבטאים את ידע העולם שלם ואת הידע הלשוני שלהם , ולכן היא בסיס לרכישת השפה הכתובה . הדיבור וההבעה בעל-פה מתפתחים אצל התלמידים תוך כדי התנסויות של שיחה עם ילדים ועם מבוגרים . ההבעה בעל-פה מתרחשת גם בפעילות היומיומית בכיתה - במהלך משחקים , במפגש החברתי בין הילדים ובמפגש עם המורה . " מפתח הקסם" מזמנת התנסויות בהבעה בעל-פה בהזדמנויות שונות הן במהלך הקניית הקריאה , הן בחלק של " הבנת . "הנשמע בכל חוברת ניתן מקום לשיחות , לתקשורת בין התלמידים , ולשימוש בתבניות משפט . באמצעות השיחות הילדים מעלים את ידע העולם שלהם וכן הם מבטאים רגשות , מחליפים רשמים ודעות , מבררים מושגים המיוצגים באיורים ובטקסטים ולומדים מושגים חדשים . השיחות חושפות את ידיעותיהם של הילדים ומאפשרות למורים להתאים את התכנית למטען הידע הזה ולקשר בינו לבין נושאים ומושגים שמופיעים בתכנית . טיפוח ההאזנה והבנת הנשמע - תלמידים מסוגלים להאזין לטקסטים מורכבים וארוכים יותר מאלה שהם מסוגלים לקרוא בכוחות עצמם , במיוחד בשלבים הראשונים של רכישת הקריאה . מכאן , שהתלמידים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית