מן המחקר על התפתחות השפה הכתובה אצל ילדים עולה שבתחום זה התפתחות מתרחשת עוד לפני התהליך הפורמלי של הוראת הקריאה והכתיבה . חוקרים מצביעים על כך שילדים מתעניינים בכתיבה ומתנסים בה עוד לפני הגיעם למסגרות למידה פורמליות . לכן יש להמשיך ולטפח את הנטייה הזאת על-ידי יצירת הזדמנויות לכתיבה בכיתה . בשלבים הראשונים כתיבתם של הילדים אינה כתיבה מוסכמת-תקנית , אלא היא משקפת את הבנתם ואת ידיעותיהם המתפתחות בנוגע לשפה הכתובה . ההתנסויות החוזרות ונשנות , בד בבד עם הלמידה הפורמלית של מוסכמות השפה הכתובה , יאפשרו לילדים לשכלל את הבנתם ולהתקרב עוד ועוד אל הכתיבה המוסכמת . חשוב להבחין בין כתיבה כמערכת רישום ( הכרת מוסכמות , כתיבה בשורה , צורת האותיות , ריווח , ( לבין כתיבה לצורך פיתוח שיח כתוב ( כתיבה חופשית , כתיבה ילדית . ( הכתיבה בחוברת " מפתח הקסם" צריכה להיות מדויקת , ללא שגיאות כתיב ( המילים שהילדים כותבים כבר נלמדו , ( ובכתיב ברור . עם זאת , חשוב לפתח בתלמידים יכולת כתיבה חופשית לצורך הבעה עצמית , וניתן לעשות זאת במחברת במקביל לתהליך הכתיבה כמערכת רישום . הכתיבה החופשית - כתיבה לצורך הבעה , לצורך פ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית