לפי תכנית הלימודים בחינוך לשוני , חלק ממטרות החינוך הן שכל התלמידים " יוכלו לשלוט בשפה הדבורה והכתובה למילוי צרכים , "תקשורתיים ויותר מכך : " יוכלו להבין טקסטים דבורים וכתובים במגוון , "סוגות "יהיו בעלי יכולת קריאה מושכלת של טקסטים . "ספרותיים מטרת " מפתח הקסם" היא להוביל את התלמידים לפענוח טקסטים , לעודד קריאה ולהעלות את יכולת הקריאה , ולהגיע לשלב של חשיבה על משמעות הכתוב מעבר לפענוח . חשיפת הלומדים לטקסטים כתובים מגוונים מאפשרת להם להכיר את המאפיינים ואת המוסכמות של השפה הכתובה בהשוואה לשפה הדבורה . בשפה הכתובה יש שימוש רב במידע מאורגן על-פי כללים , אוצר מילים גבוה ומופשט , מבנים מורפו-תחביריים ספרותיים ומבנים תחביריים פחות שכיחים , כגון : סביל . השפה הכתובה מאופיינת גם בדחיסות לשונית גבוהה , שמתבטאת בכמות רבה יותר של מילות תוכן בכל מבע , ובאי-שימוש בסמני-שיח האופייניים לשפה הדבורה . לאחר התנסויות חוזרות ונשנות בקריאת טקסטים בליווי המורה , ילדים יכולים ללמוד : כיצד להסתייע בידע הקודם ( תוכן ולשון , ( אילו אסטרטגיות לפתרון בעיות בקריאה עומדות לרשותם , ואילו שאלות והנחות עליהם להציב לע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית