ילדים הרוכשים את הקריאה עלולים להיתקל בקשיים היכולים להיות קשורים למספר גורמים מולדים ונרכשים . ילדים שונים עשויים להיתקל בקשיים מסוג שונה , ועל המורה לאתר את הקושי , לזהות אותו ולהתאים לילדים את סוג ההוראה והתרגול המתאימים . הקשיים המרכזיים ברכישת הקריאה הם : א . קשיים בעיבוד הפונולוגי - מתבטאים בקשיים בזיהוי ו / או בזכירה של המילה שפוענחה . ב . קשיים בעיבוד ובזכירה של הסימנים האורתוגרפיים - מתבטאים בקשיים בזכירת הצלילים המתאימים לסמלים ו / או בזכירת רצף הסמלים במילה . ג . קשיים בפיתוח אוטומטיות בקריאה - כתוצאה מכך הקוראים המתחילים מפתחים קריאה איטית היכולה לפגוע בהבנת הנקרא . לפיכך , בתכנית " מפתח הקסם" מוצע מסלול מדורג , המאפשר לכל תלמיד לתרגל את המודעות הפונולוגית במידה הדרושה לו ולעבד את ההתאמה בין גרפמה לפונמה במידה כזו שתאפשר לו אוטומטיות בקריאה . גם ילדים שהשליטה שלהם בקריאה היא חלקית או מלאה , זקוקים לפעילויות המרחיבות את מגוון ההתנסויות בקריאה של טקסטים רחבים יותר . דרך חשיפה לטקסטים מגוונים ניתן לעודד את ההנעה ( מוטיבציה ) של הקוראים המתחילים לקרוא , לפתח את שטף הקריאה שלהם ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית