כותר ספרי לימוד הוא סביבת למידה ברשת האינטרנט . סביבה זו מכילה את ספרי הלימוד המודפסים בתוספת מידע , פעילויות , המחשות ועוד . התוספות הן מעין שכבות נוספות לספר המודפס המעשירות אותו ואת תהליך הלמידה . חוברות מפתח הקסם נמצאות , "כותר"ב ומכילות סרטוני הדגמה לכתיבת האותיות , משחקים לחיזוק מודעות פונולוגית , קריינות של הטקסטים הספרותיים ועוד .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית