יחידות הלימוד הגדולות בכל חוברת בנויות לפי הקשר של מילה או של קטע . המילה מפורקת לצליליה בדרך של אנליזה - בכל פעם אות אחרת . מן ההרכבים השונים של האותיות ושל סימני הניקוד יוצרים על-ידי סינתזה מילים חדשות , ובהמשך מרכיבים צירופים , משפטים וקטעים . בסוף כל יחידה חוזרים על העיצורים ועל התנועות שנלמדו - בהקשרים של מילים , של צירופי מילים , של משפטים ושל קטעי קריאה . בין היחידות יש מדור " הבנת , "הנשמע הנקרא בחוברות "מה נשמע היום , " ? ובו טקסטים ארוכים ואותנטיים . דוגמה לרצף של התפתחות היחידות : הקשר : מילה פירוק צלילים : אותיות וסימני ניקוד הקשר : מילה פירוק צלילים : אותיות וסימני ניקוד הקשר : הרכבים חדשים , מילים נוספות הקשר : צירופים ומשפטים חדשים , חזרה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית