השיטה מבוססת על העקרונות האלה : . 1 רכישת קריאה 3-ב מהלכים - שיטת ההוראה שפותחה ב"מפתח הקסם" מציעה דרך הוראה פשוטה וקלה הן להוראה והן ללמידה . מהלך - 1 בחוברת 1 לומדים תנועה אחת וחלק מן העיצורים ( האותיות . ( מהלך - 2 בחוברת 2 לומדים תנועה אחת נוספת ואת יתר העיצורים . מהלך - 3 בחוברת 3 לומדים את כל יתר התנועות בשילוב עם כל העיצורים . המיוחד בשיטה הוא שלא מלמדים את כל העיצורים עם אותה תנועה . יש מפגש הדרגתי של התלמידים עם כל העיצורים לאורך 2 החוברות הראשונות . הקשר בין גרפמות לפונמות מוצג בצורה פשוטה , כאשר בכל הקניה התלמידים מתרכזים בגורם קבוע אחד ( תנועה ) אל מול מספר משתנים ( אותיות . ( הוראת הקריאה מתחילה מצירופים של תנועה אחת . התנועה הראשונה מצטרפת למספר עיצורים . בכל שלב מצטרפים עוד עיצורים לתנועות שנלמדו קודם לכן . הדבר נעשה על מנת להימנע מקריאה טכנית ומקיבעון של התלמיד על תנועה אחת בלבד המצטרפת לכל העיצורים . בדרך זאת של הקניה הדרגתית וספירלית מצטרפות עוד הברות ללא תרגול מייגע , אטי ומכני . רכישת הצופן הופכת להיות קלה יותר , כי מופחת העומס על יכולת העיבוד והזכירה של התלמידים . ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית