ו . אי 9 יון של סוגי גופים לסוגים שונים של גופים ניתנים לעתים כינויים שונים , אשר טומנים בחובם הנחות מפשטות אודות הגופים . חוקי ניוטון מנוסחים לגופים נקודתיים . במציאות אין גוף שהוא ממש נקודה גאומטרית . גוף הקרוב ביותר לגוף נקודתי מכונה חלקיק . כאשר משתמשים במונח "חלקיק " מתכוונים לכך שכל הכוחות הפועלים עליו נחתכים בנקודה אחת . חלקיק הוא גוף שאינו מסתובב . מערכת רב-חלקיקית היא מערכת המורכבת מכמה חלקיקים . מערכת רב-חלקיקית יכולה לכלול רק שני חלקיקים , אז היא מכונה מערכת דו-חלקיקית , כמה עשרות חלקיקים , או מספר עצום של חלקיקים , כגון הספר שלפניך . גוף כזה , הכולל מספר עצום של חלקיקים יכול להיות גוף קשיח או גוף שאינו קשיח ( לדוגמה גוף האדם . ( גוף קשיח הוא גוף מוצק בעל צורה וגודל מוגדרים , כלומר המרחק בין כל שתי נקודות שלו הוא קבוע . אין משמעה של הגדרה זו שלא יכולים להגרם לגוף כל עיוותים תחת לחץ או מתיחה . הכוחות האוחזים את חלקיקי הגוף יחדיו ( כוחות בין אטומים וכוחות בין מולקולות ) הם סופיים , ועיוותים בצורת הגוף נגרמים כתוצאה מהפעלת כוחות חיצונים . הכוחות שגופים אלה מפעילים כתוצאה מכך שה...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך