האלף-בית היתני מסודר לפניכם בשני טורים . בכל שורה בטור מסודרים , לפי סדר מימין לשמאל : אות קטנה , אות גדולה והשם בעברית .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך